Linda Kristiansens Grundlovstale 2011

5 06 2011

Linda Kristiansen er folketingskandidat for Radikale Venstre i Storkreds Sjælland.

Ligesom mange år forud afholdtes der i 2011 et fælles arrangement ved Sydstenen i Gedser – “Danmarks sydligste Grundlovsmøde”. Ligesom årene før var det Radikale Venstre, Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti, som var arrangørene og hvis politikere holdt talerne.

Først en stor tak til arrangørerne. Det er vigtigt at huske at fejre Grundlovsdag, fejre vores demokrati og vores rettigheder.

I onsdags var jeg i Nyborg til et møde arrangeret af FOA, Dansk socialrådgiverforening, HK kommunal, Danske Handicaporganisationer og mange flere der har tilknytning til handicap- og socialområdet. Her blev fortalt om den 41-årige mand, der er fuldstændig lammet af muskelsvind, fuldstændig afhængig af sin mor på 72, fordi kommunen fuldstændig svigter. Her blev fortalt om hvordan ressourcemanglen medfører øget brug af fiksering og medicinering. Her blev fortalt om de mange mennesker som er blevet kastebold mellem kommunerne. Og det er desværre ikke bare historier. På mit arbejde oplever jeg hvordan nogle af vores beboere ikke kan betale for deres ophold fordi ingen kommune vil tage ansvar for dem. Men jeg vil gerne tage ansvar. Disse oplevelser og historier står i skærende kontrast til da jeg stod her for 2 år siden. Her talte jeg om den gode historie det var at Danmark havde forpligtet sig til at sikre lige muligheder for at personer med handicap kunne deltage i vores samfund på lige fod med alle andre. Jeg var stolt. Stolt over at handicap-politik ikke længere handlede om god vilje, men om rettigheder, lige muligheder og ikke-diskrimination. Jeg var stolt og troede at menneskerettigheder nu skulle gælde for alle. I dag – 2 år efter – så skammer jeg mig. I stedet for rettigheder har vi fået et samfund gennemsyret af mistillid.

  • Vi har sænket den kriminelle lavalder, indfører strengere straffe og tilsidesætter god retspraksis for udvalgte personer
  • Kommunerne får en kontant bonus for hver udlænding de får til at skrubbe af og kærlighed skal pludselig gøres op i point
  • Der indføres stadig flere absurde dokumentationskrav og kontrolsystemer, f.eks. kontrollen med multimedier, som jeg ikke har hørt et eneste godt argument for
  • Selvom det er flere år siden at det blev påpeget at langvarige ophold i asylcentre var skadelige for børn, så sidder de der endnu
  • Starthjælp, kontanthjælpsloftet og 450 timers reglen – Udover at gøre folk fattigere, hvad er så pointen. De giver ikke et skub i den rigtige retning, men et skub ud over kanten til fattigdom.
  • Og nu skal vi også bruge 120 mio. årligt på ”et venligt nik” som Pia Kjærsgård udtrykte det når vi krydser grænsen

Hvorfor? Alt dette – al denne mistillid – er ikke værdigt for et velfærdssamfund. Ønsker vi virkelig at signalpolitik og mistro skal være de bærende elementer i vores samfund? Jeg ved godt, at når truget er tomt så bides hesten. Jeg tror ikke nogen reelt ønsker et sådan samfund. Men vi er pressede. Og med presset følger krav om handling. Alle ønsker at vise handlekraft, men er samtidig ramt at den økonomiske spændetrøje som er kommet gennem 10 år med en økonomisk politik, der ikke på noget tidspunkt har været holdbar. Når muligheden for at handle ikke er tilstede, så griber man til det næstbedste – skabelsen af syndebukke. Skabelsen af mistillid. Jeg tror desværre ikke vi kan komme mistilliden til livs uden først at få styr på vores økonomi. I Radikale Venstre tager vi ansvar for at få styr på vores økonomi. Vi tør godt bryde tabuer og gennemfører også upopulære reformer med det mål at skabe et samfund der er til gavn for alle.

Programmet for Danmarks sydligste Grundlovsmøde 2011

  • Vi skal ophæve skattestoppet
  • Vi skal have regelforenklinger og IT-effektiviseringer
  • Vi skal reducere i de aldersbetingede ydelser

I stedet for at bruge vores skattepenge på dem der er med i en a-kasse eller født i et bestemt år, så ønsker jeg at de der har behov kan få hjælp. I Radikale Venstre tager vi ansvar for at få genoprettet vores økonomi, så vi igen kan få et samfund der bygger på tillid til og respekt for hinanden. Vi ved at vi ikke kan det alene – derfor samarbejder vi. Også med regeringen. Men der skal ikke være nogen tvivl om at vi ønsker en ny regering. Vi ønsker ikke en fortsættelse af blokpolitikken og på trods af regeringens nye vilje til forhandlinger om reformer, konservative ønske rom brede forlig, så er det en ny regering, der skal tage ansvar for at vi kan få et Danmark som vi kan være stolte af – et Danmark hvor alle har lige muligheder og lige rettigheder.

I ønskes en rigtig god grundlovsdag.


Tjek Lindas sider og blogs: