Det værste bryllup

4 09 2011

Henriette Winther Sandager er folketingskandidat for Radikale Venstre i Århus Vest kredsen.

Vi vil kæmpe for danskeres ret til at bo i Danmark, også når de er gift med en udlænding.

Derfor er Radikale Venstre imod både pointsystemer, 24-års-reglen og tilknytningskravet.

Radikale Venstre mener ikke, at kærlighed kan nyttevurderes. Derfor kæmper Radikale Venstre imod alle pointsystemer, når det handler om retten til at leve sammen som familie. Ægtepar, der kan forsørge sig selv og har en passende bolig, skal have lov til at bo sammen i Danmark.

Radikale Venstre tror på gode integrationstiltag – ikke på urimelige regler, der lukker folk ude på forhånd. Derfor vil Radikale Venstre sikre, at udenlandske ægtefæller kan komme hurtigere i gang med danskundervisning.